محصولات کاشی طرح گره کاشی هفت رنگ - کاشی الوان - کاشی برجسته - نره کاشی - آجر نما - پیچ و جوک - شبکه و نور گیر

کاشی های الوان با لعاب قلع و سرب در ابعاد و رنگهای مختلف

ابعاد خشت

  • 15 در 15 و ضخامت 1 سانتیمتر

  • 20 در 20 و ضخامت 2 سانتیمتر

موارد مصرف : برای کاشی کاری در سطوح افقی و عمودی نماهای داخلی و بیرونی ، کاشی کاری معرق

کاشی الوان فیروزه

کاشی الوان

شاپرک و ستاره

شش ضلعی

                         

 محصولات کاشی طرح گره - کاشی هفت رنگ - کاشی الوان - کاشی برجسته - نره کاشی - آجر نما - پیچ و جوک - شبکه و نور گیر