سایت ARTHUT

مسجد جامع ارومیه

محراب مسجد جامع ارومیه

قبل از بازسازی

محراب مسجد جامع ارومیه

محراب مسجد جامع ارومیه

مسجد جامع ارومیه مرمت محراب

کتیبه مسجد جامع ارومیه

مرمت محراب مسجد جامع ارومیه عکس از خانم هاجر مقبولی


مسجد جامع ارومیه - برج سه گنبد ارومیه مسجد سردار ارومیه - مسجد جامع تبریز - مسجد جامع مرند - مسجد جامع عجبشیر - بقعه شیخ کلخوران برج شیخ حیدر مشکین شهر - امامزاده اسمعیل ابهر - کبود گنبد ورزقان کاروانسرای عباسی