تاریخچه بنا 

مسجد جامع مرند

محراب مسجد جامع مرند-عکس از خانم هاجر مقبولی

مسجد جامع مرند

مسجد جامع مرند

  اجرای تزیینات به شیوه بند برجسته در سقف شبستان مسجد جامع مرند

  اجرای تزیینات به شیوه بند برجسته در سقف شبستان مسجد جامع مرند

کتیبه دوره سلجوقی مسجد جامع مرند


مسجد جامع ارومیه - برج سه گنبد ارومیه مسجد سردار ارومیه - مسجد جامع تبریز - مسجد جامع مرند - مسجد جامع عجبشیر - بقعه شیخ کلخوران برج شیخ حیدر مشکین شهر - امامزاده اسمعیل ابهر - کبود گنبد ورزقان کاروانسرای عباسی