تاریخچه بنا 

 برج شیخ حیدر مشکین شهر مرمت و بازسازی

نمای نزدیک بدنه برج شیخ حیدر در حال بازسازی

نمای نزدیک بدنه برج شیخ حیدر در حال بازسازی

نمای بدنه برج شیخ حیدر در حال بازسازی

مرمت و بازسازی کاشیکاریهای بدنه برج شیخ حیدر


مسجد جامع ارومیه - برج سه گنبد ارومیه مسجد سردار ارومیه - مسجد جامع تبریز - مسجد جامع مرند - مسجد جامع عجبشیر - بقعه شیخ کلخوران برج شیخ حیدر مشکین شهر - امامزاده اسمعیل ابهر - کبود گنبد ورزقان کاروانسرای عباسی